Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...

AFFÄRSMANNASKAP • Vi skapar förutsättningar för våra kunders utveckling.
 • Vi fokuserar alltid på affärsnyttan i vårt arbete.
 • Vi strävar efter att eliminera icke värdeskapande arbete.
 • Vi fokuserar på att utveckla vårt arbetssätt.

HANDLINGSKRAFT • Vi går från ord till handling.
 • Vi ser alltid resultatet av vad vi åstadkommer som det viktigaste.
 • Vi skjuter inte upp det vi kan göra idag till i morgon.
 • Vi ser lösningar, inte problem.

FLEXIBILITET • Vi är öppna för nya lösningar.
 • Vi anpassar på ett strukturerat sätt våra lösningar efter kundernas önskemål.
 • Vi är lyhörda och kan snabbt lösa även oväntade situationer.
 • Vi strävar efter att ha ett “verktyg” för varje unika situation.
 • Vi hjälper varandra.

MÅNGFALD • Vi välkomnar alla och med rätt inställning.
 • Vi respekterar varandra och varandras olikheter.
 • Vi talar med varandra inte om varandra.
 • Vi hjälper varandra att förebygga konflikter, kränkningar och trakasserier.

BETEENDENVärdegrunder - Beteenden