Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...
2021-09-08

Per Zandrén utsedd till VD för Aditro Logistics och tar plats i Posti-koncernens ledningsgrupp


Per Zandrén har utsetts till VD för Aditro Logistics och tar plats i Posti-koncernens ledningsgrupp från och med 8 september 2021. Zandrén har fram till nu fungerat som tillförordnad verkställande direktör bredvid föregående VD Johannes Gussander. Innan detta arbetade Zandrén som COO på Aditro Logistics sedan han blev en del av företaget i november 2020. Han har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap och logistik.  

Aditro Logistics har en viktig roll när det gäller att uppnå de strategiska målen om att växa inom paketverksamhet och logistik i Finland, Sverige och Baltikum. Aditro Logistics verksamhet har utvecklats väl under de senaste åren, och jag är glad att detta arbete får fortsätta under Per som redan kan företaget. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Per och utveckla värdekedjan inom leverans och distribution för hela koncernen. Aditro Logistics är en föregångare inom dessa tjänster, och vi kan lära oss mycket av dem som koncern,” säger Turkka Kuusisto, ordförande och VD för Posti-koncernen. 

Det är en förmån att anförtros med ledningen av Aditro Logistics och få ta plats i ledningsgruppen för Posti-koncernen.  Aditro Logistics är strategiskt välpositionerat att leda logistikbranschens omvandling, och vi har ett extraordinärt team av talangfulla kolleger på plats! Tillsammans kommer vi att fortsätta skapa konkurrensfördelar åt våra kunder och verkställa vår strategi inom leverans och distribution, digitalisering och tillväxt. Jag ser mycket fram emot denna resa”, säger Per Zandrén. 

Efter förändringarna består Posti-koncernens ledningsgrupp från och med den 8 september 2021 av följande medlemmar: 

 • Turkka Kuusisto, ordförande och VD 
 • Yrjö Eskola, Postal Services 
 • Arttu Hollmérus, Parcel and eCommerce 
 • Timo Karppinen, CFO 
 • Sakari Kiiskinen, Transval 
 • Timo Koskinen, Human Resources 
 • Jussi Kuutsa, Posti Russia 
 • Petteri Naulapää, ICT and Digitalization 
 • Anna Salmi, Brand, Communications and Sustainability 
 • Kaarina Ståhlberg, Legal and M&A 
 • Per Zandrén, Aditro Logistics