Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...
2021-06-24

DEN DANSKA LEKSAKSPRODUCENTEN PROXY VÄLJER ADITRO LOGISTICS SOM LOGISTIKPARNTER


Proxy AS, ett av Nordens ledande distributörer av leksaker med bl.a produkter som Pokémon, Funko och Kindi Kids, har tecknat ett flerårigt logistikavtal med Aditro Logistics avseende logistik och distribution av deras produkter på den nordiska marknaden.

Aditro Logistics kommer att hantera denna volym i den en av sina logistikenheter i Jönköping.

Stockholm, Sverige, juni 2021

Proxy AS, ett starkt växande företag på den Nordiska marknaden, kommer under sommaren 2021 att centralisera sin nordiska logistik till Aditro Logistics i Jönköping. I takt med en kraftig tillväxt har kraven på ledtider, kvalitet och kostnadseffektivitet ställt nya krav på logistiklösningen. Genom att flytta verksamheten till en av Aditro Logistics enheter i Jönköpingsregionen så har Proxy hittat en lösning som möter dessa ökande krav.

Det är med stolthet vi kan meddela att Proxy AS väljer att flytta sin logistikhantering från Danmark till oss i Jönköping. Detta är för oss en viktig kvalitetsstämpel och ett bevis på att våra investeringar i moderna och smarta logistiklösningarna ger önskat resultat. Vi ser fram emot att vara en viktig del i Proxys fortsatta tillväxt och att vi får vara drivande i den logistikutveckling som detta förutsätter säger Per Zandrén, COO Aditro Logistics.

Under flera år har vi löpande arbetat med förbättringar och effektiviseringar, allt från mindre förbättringsåtgärder till större investeringar, och det känns därför oerhört stimulerande att vi nu kan utöka vår kundbas med ytterligare ett starkt varumärke säger Jason Leith, Site Manager på Aditro Logistics i Jönköping.

– Vi er begejstret over det nye partnerskab med Aditro Logistics AB.

Vi har længe ønsket en professionel og moderne 3PL partner, med en central placering i Norden. Vi kan med sikkerhed i stemmen sige, at Aditro Logistics AB er et perfekt match for os og for alle vores samarbejdspartnere i Norden säger Mads Lund, Head of Supply Chain på Proxy AS.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Zandrén, COO Aditro Logistics
070 328 36 61 Per.Zandren@aditrologitics.com

Om Aditro Logistics

Aditro Logistics som sedan i våras ingår i Posti Group är, med över 250.000 kvadratmeter i egna logistikcenter, ett av de största 3PL-bolagen i Norden. Företaget erbjuder logistiktjänster till ledande företag inom detaljhandel, konsument, mode, elektronik, media och e-handel