Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...

Aditro Logistics AB värnar om din personliga integritet. Därför är vi mycket försiktiga vid behandling av dina personuppgifter. De personuppgifter vi använder behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller annan författning. Den 25 maj 2018 träder den nya personuppgiftslagen General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft inom EU. Detta för att stärka individens rätt till sina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy för vår insamling, användning och behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet, och vilka vi kan komma att dela personuppgifter med samt dina rättigheter i relation till dina personuppgifter.
Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt kopplad till en fysisk, nu levande person, men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser, vilka beskrivs nedan. När du använder våra tjänster kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda våra tjänster måste du läsa och samtycka till denna integritetspolicy.

Inhämtning
Dina personuppgifter inhämtas normalt av Aditro Logistics i samband med att du söker anställning hos oss, eller är kund till någon av våra kunder. När du använder vår tjänst kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive information om din användning av våra tjänster samt transaktionshistorik för detta och teknisk data, vilken kan inkludera den URL som ger dig åtkomst till hemsidan (unique device ID, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem).

Ändamål
Aditro Logistics  tar in personuppgifter för att kunna hantera kundrelationer samt säkerställa dina uppgifter vid leveranser eller anställningar.

Legal grund
Personuppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Den legala grunden för vår behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal i den mån behandlingen är nödvändig för vår leverans enligt användarvillkoren. För all övrig behandling är den legala grunden ditt samtycke.

Datalagring
Dina personuppgifter sparas på ett säkert sätt för ovan angivna ändamål, och inte under längre tid än nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Förändring i ägande
Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla tjänsten. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna integritetspolicy.

Meddelande om ändringar
Aditro Logistics  kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Aditro Logistics s webbsidor. Senast uppdaterad: 2018-05-20.

Din rätt
En gång om året har du rätt att skriftligen begära tillgång till de personuppgifter som behandlas och utöva din rätt till dataportabilitet. När som helst kan du också begära att felaktiga personuppgifter rättas, att vi slutar behandla och raderar dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Aditro Logistics  AB, som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje man. Aditro Logistics  har inom koncernen inrättat gemensamma kundregister som innehåller allmänna uppgifter om kunder, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. För behandling av personuppgifter i gemensamma kundregister är filialerna inom Aditro Logistics  AB, och såvitt gäller inhämtande av personuppgifter från externa register, gemensamt personuppgiftsansvariga.

Så här görs en skriftlig begäran om personuppgiftsutdrag:
Posta en skriftlig begäran till:

Aditro Logistics AB
Box 162
SE-551 13 Jönköping

Vi använder cookies – för din skull!

Våra webbcookies (kakor) är inte ätbara, utan små textfiler som läggs på din dator, mobiltelefon eller annan enhet, när du besöker vår webbsida. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång du besöker vår hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Det finns två typer av kakor. Temporära kakor (session cookies) lagras så länge du besöker webbplatsen och tas bort när du stänger webbläsaren. Den andra sorten sparas under en längre tid men har ett utgångsdatum. Funktionella cookies; används för att hantera vissa funktioner på våra sidor, så att dina val och inställningar blir ihågkomna när du kommer tillbaka till hemsidan. Cookies för analys; används för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används och fungerar för brukaren. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra våra tjänster.

Cookies från tredje part, våra samarbetspartners kan tillåtas att använda cookies i våra tjänster för samma syften som beskrivs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning att använda cookies för de syften som beskrivs ovan.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur cookies ska hanteras. Du kan ställa in webbläsaren att vägra ta emot cookies, eller att ta bort vissa cookies. Om du väljer att blockera cookies kan delar av funktionaliteten i vår tjänst försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att cookies tillåts.

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i din webbläsare tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Ta bort cookies
Du kan när som helst stänga av eller radera cookies på din webbläsare. Hur webbläsaren rensas från cookies varierar på vilken webbläsare du använder. Du hittar hur du gör genom att söka online eller på din webbläsares hjälpsida. Notera att om du blockerar alla cookies (väsentliga cookies inkluderade), kanske du inte längre får tillgång till alla funktioner på sajten.

Hur använder vi kakor på hemsidan?

Vi använder kakor för att du ska få rätt information och erbjudanden utifrån vilken fordonshandlare som gett dig en garanti eller vilken produkt du köpt via oss. Vi använder också kakor för att formulär ska skickas in på ett korrekt och säkert sätt.

En bättre upplevelse
Våra cookies är till för att du ska få rätt information, kunna navigera enklare, använda Mina sidor, se dina tecknade garantier och för att vi ska kunna se besöksstatistik.

Säkrare funktion
Med hjälp av en kaka kan webbplatsen t ex känna av att du är inloggad. När du loggar ut försvinner kakan. Kakor används också för att kunna flytta information mellan olika steg i ett formulär, eller en skadeanmälan.

Besöksstatistik
Tredjepartskakor är kakor där besökaren kommer från en annan domän, och ger oss besöksstatistik, via Google Analytics. Statistiken använder vi för att analysera hur webbplatsen används och fungerar. Läs gärna mer om Google Analytics

Vi använder inte cookies för att:

  • Spara personlig information om dig utan ditt samtycke
  • Samla in någon som helst känslig information
  • Skicka vidare personlig information till tredje part