Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...

Genom vår dryga 40åriga erfarenhet av att driva logistiken i våra egna fastigheter har vi nu börjat erbjuda bemanning för våra kunder också. Genom våra väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi nu logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet.

OPTIMALT RESURSBEHOV MOT DEN VOLYM SOM SKALL PRODUCERAS

Aditro Logistics Staffing är ett nischat bemanning & rekryteringsföretag inom Logistik – med över 40 års erfarenhet av att driva vår egen logistik förstår vi hur dina utmaningar kan se ut.

Vi har verksamhet över stora delar av Sverige med närvaro i Göteborg, Borås, Jönköping, Stockholm, Södertälje, Västerås, Eskilstuna & Örebro. Vårt koncept bygger på att tillsammans med dig som kund skapa förutsättningar för optimalt nyttjande av resurser. I våra samarbeten fokuserar vi på att använda rätt timmar mot faktiskt volym.

För att uppnå bästa resultat vill vi tillsammans med er som kund analysera historiska volymtal, framtida prognoser samt produktivitet och/eller resursåtgång. Vi föreslår efter detta ett optimalt resursbehov kopplat till den volym som skall produceras. I detta arbete föreslås också hur fördelningen mellan fast anställda och inhyrd personal kan vara.

Vi jobbar långsiktigt

Varje företag har sin egen kultur och sina egna utmaningar. Därför lägger vi extra tid på att sätta oss in i just ditt företag. I kombination med nytänkande, flexibilitet och lyhördhet för ditt behov resulterar den filosofin i bemannings- och personallösningar som verkligen gör skillnad. Idag och i morgon. Vårt koncept bygger på att tillsammans med dig som kund skapa förutsättningar för optimalt nyttjande av resurser.

Vi tror på människor

För att uppnå bäst resultat krävs engagerade människor. Vi tror på tydlig kommunikation, tät uppföljning och ett synligt ledarskap.

Vi tror på oss tillsamman

Dina dagliga utmaningar blir vår vardag. Tillsammans kommer vi att göra vårt yttersta för att vara en del i ert dagliga och strategiska arbete. Kort sagt, med vår gemensamma erfarenhet och drivkraft är allt möjligt.

Vi erbjuder fördelaktiga och kundanpassade lösningar med fokus på er lönsamhet.

RäTT PERSON På RäTT PLATS I RäTT TID OCH MED RäTT UTRUSTNING

Vår personal utbildas regelbundet för att kunna arbeta med fem grundläggande verktyg för ständig förbättring;

UPPDRAGSTAKTIK
En tydlig målbild anger hur det syns och hörs när vi har lyckats

LÖSNINGSFOKUS
Åtgärder och förändringar som tar oss till målbilden

FEEDBACK
Igen och igen. Varje dag.

GRUPPDYNAMIK
En grupp i samhörighet presterar mer

KONFLIKTHANTERING
Öppenhet och ärlighet skapar harmoni

LåT OSS MöTAS

Vi förstår din vardag. Vi kan logistik och industri. Hos oss kan du få hjälp med tillfälligt chefskap, produktionsutveckling, drift av hel eller del av process, rekrytering och strategisk eller tillfällig bemanning. När vi möts och får insikt i just din verksamhet kan vi tillsammans skapa den bästa lösningen för er. Kontakta oss direkt så berättar vi mer.


JONAS EDENHOLM
jonas.edenholm@aditrologistics.com
+46 (0) 72 727 44 04

WILLIAM AALHUIZEN
william.aalhuizen@aditrologistics.com
+46 (0) 72 397 04 56